English
Tiếng Việt

Các công trình đã thực hiện


Đường hầm thủy điện Đại Ninh


Đường ống dẫn nước vào thủy điện Đại Ninh


Kênh lấy nước vào thủy điện Đại Ninh


Đo đạc Siêu PAM905sp.


Vận chuyển Siêu Pam - cảng Chân Mây


Đo đạc Siêu PAM920sp


Tháp Cầu Cần thơ

Chi tiết

Khả năng trang thiết bị, máy móc


•  Máy thu GPS Trimble 4700, 4600LS, GeoExplorer3.

•  Máy DGPS OmniStar HP8300

•  Máy Totalstation SET, Nikon, Leica, Topcon , Pentax

Totalstation Pentax 322EX

 

 

 

 

Totalstation Pentax W800

 

 

 

Totalstation Leica TCR-802

 

 

 

 

           Bathy 1500

 

 

 

Autolevel Pentax APL-270

 

 

 

 

Laser Autolevel Pentax PLP-601R

 

 

 

 

Máy vẽ khổ A0 :HP 800