English
Tiếng Việt

Thiết bị, máy móc


Đường hầm thủy điện Đại Ninh


Đo đạc Siêu PAM905sp.


Đo đạc Siêu PAM920sp


Tháp Cầu Cần thơ

Chi tiết

KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC

1.Địa chính :

         -  Xây dựng các mạng lưới địa chính cơ sở và cấp 1, 2 bằng công nghệ GPS.
     -  Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000 bằng các phương pháp DGPS RTK, Total station.
     -   Xây dựng các cơ sở dữ liệu thông tin quản lý địa chính LIS dùng cho các cấp Huyện, Tỉnh.
     -   Chuyển giao công nghệ  trong lĩnh vực địa chính.

2.Đo đạc bản đồ :
         - Xây dựng các loại lưới khống chế mặt phẳng hạng III, IV bằng công nghệ GPS.
      - Xây dựng các loại lưới khống chế độ cao hạng II,  III, IV.
      - Đo vẽ bản đồ địa hình các loại tỷ lệ bằng công nghệ RTK, Total station.
      - Đo vẽ bản đồ, mặt cắt đáy sông, biển, kênh rạch bằng công nghệ  DGPS, phần mềm HYDRO.pro
      -  Chuyển giao công nghệ GPS, DGPS trong lĩnh vực trắc địa bản đồ, công nghệ đo sâu.
      - Thành lập các hệ thống GIS phục vụ các ngành.

3.Đo đạc công trình :
         -  Đo đạc phục vụ qúa trình tiền khả thi và trong qúa trình thi công công trình như: nhà máy, đập thủy điện, cầu cống, đường hầm, kè bờ sông, biển.
     -  Tính khối lượng đào đắp.
     -  Đo đạc xác định biến dạng công trình theo chu kỳ.

     -  Ứng dụng hệ thống định vị DGPS trong công tác dẫn đường, nạo vét.

4. Đo đạc phục vụ các công trình khác :
     a.Giao thông vận tải :

-  Khảo sát đo đạc tiền khả thi, và thi công các loại công trình như: đường, cầu cống, đường hầm, bến cảng.

- Thiết kế, tính khối luợng đào đắp công trình.

-  Lắp ráp các hệ thống dẫn đường và định vị cho công tác nạo vét luồng, bến cảng bằng DGPS.

      b.Xây dựng :

-   Khảo sát đo đạc tiền khả thi, và thi công các loại công trình như: nhà máy, công trình ngầm, hầm ngầm theo dỏi biến dạng công trình.

      c.Nông nghiệp :

-  Khảo sát đo đạc phục vụ cho qúa trình thi công các loại đê điều, kè sông, biển , nạo vét các kênh rạch.

-  Lắp ráp các hệ thống dẫn đường và định vị cho công tác nạo vét kênh rạch bằng DGPS.

      d.Dầu khí:

-  Khảo sát đo đạc phục vụ thi công các tuyến đường ống dầu, khí.

-  Dẫn đường và định vị cho các giàn khoan vào vị trí.

-  Thả neo phục vụ công tác sửa chữa của các tàu tại các giàn khoan.

-  Dẫn đường và định vị phục vụ công tác khảo sát địa chất công trình tại các Mỏ dầu.

- Dẫn đường và định vị phục vụ công tác rải đường ống tại các Mỏ dầu.

- Dẫn đường và định vị phục vụ công tác thả chân đế giàn khoan tại các Mỏ dầu.