English
Tiếng Việt

Ảnh công trình


Đường hầm thủy điện Đại Ninh


Đường ống dẫn nước vào thủy điện Đại Ninh


Kênh lấy nước vào thủy điện Đại Ninh


Đo đạc Siêu PAM905sp.


Vận chuyển Siêu Pam - cảng Chân Mây


Đo đạc Siêu PAM920sp


Tháp Cầu Cần thơ

Công trình trọng điểm

-Khảo sát phục vụ thiết kế cơ sở thuộc công việc hỗ trợ lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý khí Cà Mau điều chỉnh. Đối tác: Ban quản lý Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau. .
-Cung cấp nhân sự và thiết bị phục vụ công trình Sân bay Quốc tế Nội Bài. Đối tác: Công ty TNHH Bauer Việt Nam
-Thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đối tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
-Cung cấp nhân sự và thiết bị phục vụ công trình Nhà máy xi măng Phú Sơn, Ninh Bình. Đối tác: Công ty TNHH Bauer Việt Nam.
-Cung cấp dịch vụ khảo sát tuyến ống gần bờ PM3 – Cà Mau, cung cấp nhân lực, thiết bị thực hiện dự án Cảng PTSC tại Dung Quất Đối tác: Công ty TNHH Định vị Thiên Nam.
-Thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đối tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
-Đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác: Xác định ranh giới xin thỏa thuận địa điểm, Bồi thường GPMB và các thủ tục giao đất của Dự án xây dựng Trung tâm an điều dưỡng, Thể dục thể thao và Hải đội tàu của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Đối tác: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Cảng.
-Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ thiết kế cơ sở nhà máy xử lý khí Cà Mau điều chỉnh. Đối tác: Ban Quản lý Dự án Nhà máy Xử lý khí Cà Mau
-Cung cấp dịch vụ khảo sát đáy biển Vũng Tàu. Đối tác: Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC)

<.... ....>