English
Tiếng Việt

Ảnh công trình


Đường hầm thủy điện Đại Ninh


Đường ống dẫn nước vào thủy điện Đại Ninh


Kênh lấy nước vào thủy điện Đại Ninh


Đo đạc Siêu PAM905sp.


Vận chuyển Siêu Pam - cảng Chân Mây


Đo đạc Siêu PAM920sp


Tháp Cầu Cần thơ

Công trình trọng điểm

- Khảo sát địa chất, địa hình phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai – Giai đoạn 1. Đối tác: Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH MTV Công ty Tư vấn Quản lý Dự án Khí.
2010: -Khảo sát side scan sonar thuộc Dự án khảo sát biển Vũng Tàu. Đối tác: CN Công ty CP Dịch vụ Dầu Khí Việt nam – công ty Tàu dịch vụ Dầu Khí.
-Khảo sát tuyến ống Nam Côn Sơn II thuộc Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn II. Đối tác: CN Công ty CP Dịch vụ Dầu Khí Việt nam – công ty Tàu dịch vụ Dầu Khí. .
-Khảo sát địa chất, địa hình hệ thống tuyến ống dẫn khí tự nhiên Phú Long – Phú Mỹ thuộc dự án Nhập khẩu LNG. Đối tác: Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH 1 TV Công ty tư vấn quản lý dự án khí (DAK).
-Khảo sát địa chất, địa hình dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn I. Đối tác: Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam.
-Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 cho công trình xây dựng khu du lịch đảo Hòn Bàng Than. Đối tác: Công ty Cổ phần Du lịch Biển Mỹ Khê.
-Khảo sát đo sâu Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải. Đối tác: Toa – Toyo Joint Venture.
-Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk. Đối tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk.
-Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk. Đối tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk.
- Khảo sát đáy biển Vũng Tàu. Đối tác: Seadrill West Prospero Vietnam.
-Đo đạc công trình tòa nhà Bauer, Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Everrich Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Đối tác: Công ty TNHH Bauer Việt Nam.

<.... ....>