English
Tiếng Việt

Ảnh công trình


Đường hầm thủy điện Đại Ninh


Đường ống dẫn nước vào thủy điện Đại Ninh


Kênh lấy nước vào thủy điện Đại Ninh


Đo đạc Siêu PAM905sp.


Vận chuyển Siêu Pam - cảng Chân Mây


Đo đạc Siêu PAM920sp


Tháp Cầu Cần thơ

Công trình trọng điểm

-Đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 08 xã: Ba Liên, Ba Khâm, Ba Trang, Ba Bích, Ba lế, Ba Nam, Ba Dinh, Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tác: Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Quảng Ngãi.
-Xây dựng lưới địa chính đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp mới và cấp đổi giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữa liệu địa chính xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2009-2015. Đối tác: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.
-Khảo sát từ biển phục vụ dự án nạo vét luồng Soài Rạp – Giai đoạn 2. Đối tác: Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn xây dựng Công Nghệ Cảng (PTECH)
-Định vị và cắm mốc ranh thu hồi đất vĩnh viễn và ranh thuê đất dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn liên danh cũng Công ty CP Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PBVE-SC). Đối tác: Công ty Điều hành Đường ống Lô B Ô Môn.
-Cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý gần bờ hạng mục tuyến ống biển thuộc dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2. Đối tác: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S).
-Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp mới/cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính 04 xã: Bình Khánh Tây, An Định, An Thạnh và Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đối tác: Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Bến Tre.
2012: -Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp mới/cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính 04 xã: Định Thủy, Phước hiệp, Đa Phước Hội và Bình Khánh Đông; Chuyển hệ tọa độ từ HN-72 sang VN-2000 thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đối tác: Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Bến Tre.

...>